Instruktioner för grävning
på egen tomt

Botkyrka Stadsnät har byggt fiber runt om i hela Botkyrka, nästan varje gata har haft besök av oss för att säkerställa tillgången till en snabb och trygg fiberuppkoppling. När vi ansluter en ny fastighet till stadsnätet ansluts fastigheten till det större områdesnätet och kanalisation förläggs från fastighetsgräns fram till huset på den egna tomten.

Vi kan hjälpa dig med grävarbetet men det går också bra att du som fastighetsägare genomför grävarbetet på egen hand. Botkyrka Stadsnät tillhandahåller det material som behövs vilket lämnas till dig efter vårt inledande förprojekteringsmöte.

Planera i god tid för din fiberanslutning

Inför att du ska gräva behöver du, för att undvika avgrävningar, veta vilka ledningar som finns i marken sedan tidigare. För att ta reda på det finns tjänsten Ledningskollen. Det är digital tjänst som är helt kostnadsfri och du får där en beskrivning av var ledningar och annan infrastruktur finns förlagd på tomten. Du lämnar din förfrågan på ledningskollen.se.

Kanalisation (7/3,5 mm rör) läggs tillsammans med ett sökband ned i marken från vår avlämningspunkt vid tomtgräns, fram till huset där fibern ska gå in.

Kanalisationen behöver ligga så pass djupt att fibern ligger helt säkert, vi rekommenderar ett grävdjup på 30–50 cm. Det behöver inte vara bredare än att du får ner kanalisationen vilket ungefär motsvarar bredden av en spade.

Grävdjup

Kanalisationen ska förläggas på minst 30 cm djup. Kanalisationen kan läggas ned direkt i marken och bredden behöver inte vara bredare än att själva kanalisationen får plats.

Förläggning av kanalisation

Börja förläggningen av kanalisationen vid husväggen. Lämna 2 -3 meter sling på kanalisationen vid start.

Sökband

Återfyll med 10–15 cm och packa. Lägg sedan ned sökbandet med start vid fasaden. Inget sling behövs men sökbandet ska vara synligt ovan mark intill husväggen.

Återfyllnad

Fyll upp schakten med resterande massor och packa. Klipp inte av det resterande slinget som blir över. Rulla ihop både kanalisation och sökband och lägg skyddat intill tomtgräns.

Har du några frågor kring ditt grävningsarbete är du alltid välkommen att kontakta oss på info@bsn.se.