Lokalt, långsiktigt och tryggt

Botkyrka Stadsnät är ett helägt dotterbolag till Botkyrka kommun. Med starka ägare har vi en stadig grund att stå på. Du kan lita på att vi finns här idag och imorgon.

Botkyrka är en kommun med mångfald, som sätter medborgaren i fokus. Här är man öppen och orädd. Öppenhet för förändringar och mod att prova nya idéer är ett par av ledstjärnorna. Tankar som även delas av oss.