Botkyrka Stadsnät

Välkommen till Botkyrka Stadsnät

Måndag den 11 april genomför Vattenfall ett planerat driftarbete på el-ledningen i området Norsborg. Arbetet beräknas pågå kl. 9.00 - 13.00 och kan påverka fiberleveransen i området under arbetets gång. Skulle du uppleva problem med någon av dina tjänster efter avslutat driftarbete, behöver en felanmälan göras till din valda tjänsteleverantör.