Botkyrka Stadsnät

Välkommen till Botkyrka Stadsnät

Tisdag den 12 september genomför Vattenfall ett planerat driftarbete på el-ledningen i området Norsborg. Arbetet beräknas pågå kl. 14.00 - 17.00 och kan påverka fiberleveransen i området under arbetets gång. Skulle du uppleva problem med någon av dina tjänster efter avslutat driftarbete, starta om din tjänstedelare och vid fortsatt problem behöver en felanmälan göras till din valda tjänsteleverantör.