Vårt sociala engagemang

Botkyrka Stadsnät grundades 2008 och är ett helägt bolag till Botkyrka kommun. Vårt uppdrag är att bygga ut och ansvara för den digital infrastrukturen i kommunen, såväl till privatpersoner som till skolor och företag.

Utöver vår dagliga verksamhet bidrar vi på olika sätt med ett socialt engagemang runt om kommunen. Det gör vi genom att visa stöttning gentemot utvalda lokala föreningar som bedriver framgångsrika satsningar och projekt. Främst väljer vi att fokusera på satsningar för barn och unga som bor i Botkyrka då vi tror på att gemenskap och aktiv rörelse bidrar till god hälsa.

Våra riktlinjer

För att ingå ett samarbete kring ett socialt engagemang tillsammans med oss på Botkyrka Stadsnät behöver du som extern aktör dela våra värderingar och uppfylla våra riktlinjer. Med vårt uppdrag som utgångspunkt har vi satt följande riktlinjer:

  • Hos Botkyrka Stadsnät har alla människor lika värde. Det är viktigt för oss att alla människor ska bli behandlade som individer på lika villkor oavsett kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
  • Du ska vara en extern aktör som är aktiv inom en idrottsförening, kulturförening eller annan ideell förening som bedriver någon typ av engagemang / aktivitet i Botkyrka kommun.
  • Vid evenemang som är i behov av tillfällig uppkoppling genom fiber ska det finnas ett tydligt beskrivet behov från den externa aktören.
  • Din satsning ska ha tydlig nytta och effekt för Botkyrka Stadsnät vid ett önskat samarbete.
Kontaktformulär sponsring

Vad innebär samtycke?

Under sidan Vår intergritetspolicy har vi samlat all information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Sidan finns här.

Samtycke