Botkyrka Stadsnät, robust fiber för framtiden

Det är nu femton år sedan vi fick uppdraget att bygga ut och ansvara för den digitala infrastrukturen i Botkyrka kommun. Som det enda stadsnätet i Botkyrka har vi tagit uppgiften på allvar, att fiber är lika viktigt som el och vatten har varit vår utgångspunkt och en självklarhet redan från start.

Botkyrka Stadsnät är ett kommunalägt bolag som grundades 2008. Sedan etableringen har vi grävt och förlagt mer än 70 000 km fiberkabel, anslutit närmare 21 000 villor och lägenheter, all kommunal verksamhet samt ett stort antal företag. Vi erbjuder alla i Botkyrka en stabil fiberlösning genom Stadsnätet.

I takt med att Botkyrka kommun växer höjs kraven på oss som fiberleverantör. Tekniken för Internet och kommunikation utvecklas allt snabbare och vårt beteende med den. Vi arbetar varje dag för att bibehålla en hög leveranssäkerhet och kapacitet för våra kunder idag, men också för framtiden. Fiber är det trygga valet när du vill vara säker på att hänga med, och med vår infrastruktur bidrar vi till att Botkyrka fortsätter vara en attraktiv kommun att leva och verka i.

Botkyrka Stadsnät är en liten effektiv organisation med 11 heltidsanställda medarbetare med huvudkontor i Tumba. Nätet är ett öppet stadsnät vilket innebär att våra anslutna kunder väljer fritt mellan en mängd tjänsteleverantörer för Internet, TV och telefoni. Vi levererar även svartfiber till marknadens alla aktörer. Svartfiber är den produkt som skapar möjlighet till etablering av de mobilmaster som byggs inom kommunen.

Vi bygger Stadsnätet enligt metodiken Robust fiber vilket samtliga våra entreprenörer och berörda medarbetare hos oss är certifierade inom.

Vad är robust fiber?

Den infrastruktur som byggs idag kommer vi att vara beroende av under en lång tid framöver. Därför måste den vara robust, driftsäker och anläggas kostnadseffektivt.

Ett fibernät som anläggs på ett genomtänkt sätt blir mer hållbart över tid, är beständigt trots oväder och kräver mindre underhåll eller reparation.

Under lång tid fanns det ingen etablerad standard för hur ett fibernät bör byggas. Det har lett till en stor variation kring hur nät anläggs och vilken kvalitet de håller. Det gäller exempelvis förläggningsdjup, märkning, val av kanalisation och förläggningstekniker.

Med ett minimikrav i anvisningar för hur fiber ska förläggas i mark skapades certifieringen Robust fiber. Det är idag en standard som kan ses som lägsta godtagbara nivå vid en förläggning av fiber som infrastruktur.

Botkyrka Stadsnät bygger och har byggt sitt nät utifrån denna standard. Vi är ju här för att stanna.

Om alla nät var byggda efter denna standard skulle framtida underhåll och utveckling underlättas betydligt. Ett enhetligt sätt att bygga infrastruktur är ett sätt att skapa mer robusta nät. Och en tryggare infrastruktur.