Botkyrka Stadsnät, robust fiber för framtiden

Det är nu mer än tio år sedan vi fick uppdraget av kommunen. ”Bygg Botkyrkas digitala infrastruktur. Bygg det så att alla kan vara med”. Sagt och gjort. Som det enda stadsnätet i Botkyrka har vi tagit uppgiften på allvar. Att fiber är lika viktigt som el och vatten har varit vår utgångspunkt. Fiber för alla är vårt motto.

I praktiken kan nästan alla företag och hushåll i Botkyrka få fiber från oss.

Sedan vi började gräva i kommunen har vi förlagt närmare 5.500 mil fiberkabel. Vi når över 95 procent av kommunens alla hushåll, och de flesta har valt en fast, trygg och säker uppkoppling med nytta och nöje från Botkyrka Stadsnät.

Tekniken för internet och kommunikation utvecklas allt snabbare och vårt beteende med den. All kommunikation förmedlas idag med rörliga bilder och våra hem fylls med uppkopplade prylar. Kraven på nätet växer i takt med behoven och det moderna samhället byggs med en fast infrastruktur.

Fiber har varit, och är fortfarande, det trygga valet när du vill vara säker på att hänga med. Nu går vi in i ett nytt decennium och skriver 2020, tack till alla som valt fiber från Botkyrka Stadsnät. Och vi välkomnar er som ännu inte hittat oss.

Vi är och förblir hela Botkyrkas Stadsnät.

Vad är robust fiber?

Den infrastruktur som byggs idag kommer samhället att vara beroende av under en lång tid framöver. Därför måste den vara robust, driftsäker och anläggas kostnadseffektivt. 

Ett fibernät som anläggs på ett genomtänkt sätt utifrån minimikraven (eller högre krav) blir mer hållbart över tid, står bättre pall för vädrets makter, och kräver mindre underhåll eller reparation. 

Under lång tid fanns det ingen etablerad standard för hur ett nät bör byggas. Det har lett till en stor variation kring hur nät anläggs och vilken kvalitet de håller. Det gäller exempelvis förläggningsdjup, märkning, val av kanalisation och förläggningstekniker.

Med minimikraven i anvisningarna för att få använda sig av Robust fiber, finns nu en standard som kan ses som lägsta godtagbara nivå vid en förläggning av fiberinfrastruktur.

Botkyrka Stadsnät bygger och har byggt sitt nät utifrån denna standard. Vi är ju här för att stanna.

För om alla nät var byggda efter denna standard kan framtida underhåll och utveckling underlättas betydligt. Ett enhetligt sätt att bygga infrastruktur är ett sätt att skapa mer robusta nät. Och en tryggare infrastruktur.