Vårt engagemang

Botkyrka Stadsnät AB bygger ut och ansvarar för den digitala infrastrukturen i kommunen.

All kommunal verksamhet och ett stort antal företag har vår fiber idag. Botkyrka Stadsnät har en stark lokal förankring – vi vänder oss endast till dem som bor och bedriver verksamhet i vår kommun.

Botkyrka Stadsnät är en del av en växande kommun. Vid sidan av vårt ansvar för kommunens digitala infrastruktur vill vi med olika aktiviteter bidra till kommunens utveckling.

Exempel på vårt engagemang

Under våren 2022 har vi arbetat för att öka det digitala innanförskapet för alla som är 65 år och äldre och bosatta i Botkyrka genom projektet Mer Digital.

Vi har i samarbete med Botkyrka kommun och Telia bjudit in till träffar som gett tillfälle att lära sig mer om och inspireras av det digitala samhället. Träffarna har varit givande och vi har gemensamt gett svar på hur man laddar ned ett Bank-Id, hur man kan använda videosamtal för att umgås på distans med sina nära, hur man använder en QR-kod.

Vi har laddat ned parkerings-appar, sett fördelarna med digitala läkemedelsrecept och att kunna läsa anteckningar från läkarbesöket i lugn och ro. Många fina lösningar på både stora och små problem.

Mer Digital har varit startskottet gentemot seniorer i kommunen som har intresse och känner behov av att bli mer digitala i sin vardag. Arbetet fortsätter och vi på Botkyrka Stadsnät anser att alla ska ha samma känsla av delaktighet och möjlighet att lära för att möta vår ständigt växande digitala vardag.

Logotyp Tullinge Fotboll
IFK Tumba Hockey logotyp

Vi samarbetar och stöttar föreningslivet i Botkyrka kommun. Under 2023 sponsrar vi Tullinge Fotboll och IFK Tumba Hockey i deras verksamheter med fokus på välmående för barn och unga.

Utöver att lära ut vikten av god hälsa genom att röra sig arbetar båda föreningarna värderingsstyrt och fokuserar på lärdom om bra kost, den goda gemenskapen och glädjen föreningslivet bidrar till och ansvarstagande då spelare utanför träningstid även har möjlighet att agera tränare och ledare för de yngre spelarna. Det vill vi på Botkyrka Stadsnät vara med och stötta!