Vårt engagemang

Botkyrka Stadsnät AB bygger ut och ansvarar för den digitala infrastrukturen i kommunen.

All kommunal verksamhet och ett stort antal företag har vår fiber idag. Botkyrka Stadsnät har en stark lokal förankring – vi vänder oss endast till dem som bor och bedriver verksamhet i vår kommun.

Botkyrka Stadsnät är en del av en växande kommun. Vid sidan av vårt ansvar för kommunens digitala infrastruktur vill vi med olika aktiviteter bidra till kommunens utveckling. Främst för våra mindre invånare.

Exempel på vårt engagemang

Tryggare skolväg med reflexer

Att fler väljer att ställa bilen för att gå och cykla istället vilket ökar behovet av att vi som rör oss ute använder reflex så att vi syns.

De flesta olyckorna sker i tätbebyggda områden med gatubelysning. Det kan förklaras med att det är fler människor som vistas i sådan miljö, men även med att fotgängare tror att de syns bara för att de själva ser.

När du bär reflex kan en bilförare se dig på 125 meters avstånd. Utan reflex kan du upptäckas på 60 meters håll om du bär ljusa kläder, vilket vi sällan gör. Med den mörka klädseln, som majoriteten av befolkningen bär, och utan reflex syns du först när bilen är 20-30 meter från dig. Är det dessutom halt ute blir bilens bromssträcka ofta 2-4 gånger längre än vid torrt väglag. .

Under 2017 var vi med och sponsrade Flexbert som delar ut över 500.000 reflexprodukter/kläder till skolor och förskolor för att skydda våra minsta trafikanter. Vi valde att donera produkter till barn på Förskolan Svalan i Botkyrka. Förskolan ligger precis vid en väg så deras behov av reflexprodukter är stort.

aktiv-skola

Tryggare skolstart

Att börja skolan är ett stort och spännande steg för såväl barn som föräldrar. I Föräldrahandboken finns viktiga länkar och ett urval av bra saker att veta och tänka på inför barnets skolgång.

Handboken riktar sig till alla föräldrar vars barn börjar i första klass, och tar upp ämnen som sömn och goda matvanor, veckopeng, vikten av att läsa för sitt barn och vad man gör när barnet inte vill gå till skolan.

Föräldrahandboken distribueras kostnadsfritt till alla årskurs ettor i hela Sverige.

Botkyrka Stadsnät bidrar till Aktiv Skolas arbete.