Vårt engagemang

Botkyrka Stadsnät AB bygger ut och ansvarar för den digitala infrastrukturen i kommunen.

All kommunal verksamhet och ett stort antal företag har vår fiber idag. Botkyrka Stadsnät har en stark lokal förankring – vi vänder oss endast till dem som bor och bedriver verksamhet i vår kommun.

Botkyrka Stadsnät är en del av en växande kommun. Vid sidan av vårt ansvar för kommunens digitala infrastruktur vill vi med olika aktiviteter bidra till kommunens utveckling.

Exempel på vårt engagemang

Under våren 2022 genomför vi en satsning för att öka det digitala innanförskapet för alla som är 65 år och äldre och bosatta i Botkyrka.

I samarbete med Botkyrka kommun och Telia bjuder vi in till 10 tillfällen där det ges tillfälle att lära sig mer om och inspireras av det digitala samhället.

Hur gör man egentligen när man använder digitala betaltjänster? Hur söker man efter information på Internet? Hur skapar man en egen e-postadress? Och hur fungerar sociala medier och videosamtal? Vi har svaren!

Eventen genomförs kl. 14.00 – 17.00 på platserna:

3/5 Hallunda bibliotek / Folkets hus
4/5 PRO Elgentorp, Tullinge
5/5 Seniorhuset i Tumba
10/5 Tumba bibliotek
11/5 Tullinge bibliotek
12/5 Mötesplats Tumba
17/5 Mötesplats Alby
18/5 Medborgarcenter, Tullinge
19/5 Mötesplats Grödinge
24/5 Fittja bibliotek

Anmäla dig via Botkyrka kommuns medborgarcenter på telefon 08-530 610 00.