Anslutningsprocess

När vi bygger ut vårt fibernät och installerar nya kunder följer vi en framarbetad process. Vi sköter allt men det är viktigt för oss att föra en dialog med dig genom processen för bästa möjliga resultat av din fiberanslutning, vi leder dig genom hela arbetet och tar kontakt med dig inför varje steg i processen.

Din anslutningsprocess, steg för steg:

ERBJUDANDE

Information gällande din kommande anslutning

AVTAL

Ditt anslutningsavtal undertecknas och skickas in

AVTALSBEKRÄFTELSE

Din avtalskopia skickas i retur

FÖRPROJEKTERING

Vår entreprenör besöker dig för att planera din kommande anslutning

GRÄVARBETE

Vid behov av kanalisation från tomtgräns fram till ditt hus genomförs grävarbete på din tomt och kanalisation dras fram

INSTALLATION

En servicebox installeras på utsidan av huset och en tjänstedelare i ditt hem

DRIFTSÄTTNING

Återställning på din tomt genomförs och din fiberanslutning driftsätts

KLART

Du får ett SMS med information att du nu kan gå in och beställa tjänster
Då arbetet för respektive steg i processen utförs av olika arbetslag kan det ibland dröja till nästa moment. Vi talar om när det är dags för dig att ta nästa steg i just din anslutningsprocess.
 
Har du frågor kring fiber eller din anslutningsprocess är du välkommen att kontakta oss på info@bsn.se eller 08‑530 676 70.