Ert företag. Lokalt eller globalt?

Bredband, Kapacitet eller Svartfiber?

Första steget för ert företag mot en stabilare, säkrare och billigare lösning för er digitala kommunikation, innebär att ni beskriver er verksamhet. Hur stort är ert företag och vad ni använder nätet till. Arbetar ni på kontoret, på fältet eller hemifrån? Sen kan vi berätta vi för dig hur ert företag kan förenkla, förbättra och öka tillgängligheten. Och spara pengar.

I Botkyrka finns små företag likaväl som koncerner med kontor över hela världen. Hos oss kan företag välja den tjänst som passar dem idag, samtidigt som de får en flexibel infrastruktur som de kan växa i.

Är företaget en Bredbands-, Kapacitets- eller Svartfiberkund? Behovet styrs av företagets IT-intensitet och antal anställda. Vi har delat in intensiteten i tre nivåer Lågt, Mellan och Högt.

Mindre företag som skickar och tar emot begränsade mängder med data räcker ofta de olika bredbandstjänster som flera av våra tjänsteleverantörer erbjuder.

De företag som ofta skickar och tar emot stora filer kräver högre kapacitet. För dem erbjuder vi en mer kvalificerad lösning. Vi kan också hjälpa till att dra fibern från fastighetens anslutningspunkt till er lokal.

För företag med hög IT-intensitet som innebär kvalificerade behov av kapacitet och service rekommenderar vi svartfiber. Med svartfiber erbjuds i princip obegränsad kapacitet.

För företag med hög IT-intensitet som innebär kvalificerade behov av kapacitet och service rekommenderar vi svartfiber. Med svartfiber erbjuds i princip obegränsad kapacitet.

Våra exempelföretag

Låg nivå, mellan eller högsta nivå på IT-intensitet? Lokal eller global? Läs våra tre exempel. 

På Ring & Boka AB i Botkyrka arbetar två personer med mötesbokningar för sina kunder. De ringer väldigt mycket och mejlar. Företagets bankärenden och bokföring sköts självklart med hjälp av internet. Då och då uppdateras hemsidan, men det är sällan eller aldrig riktigt tunga filer som går iväg eller hämtas hem.

Sedan ett år tillbaka har de en företagslösning med bredband och telefoni från en av Botkyrka Stadsnäts tjänsteleverantörer på 10/10 Mbit. En lösning som räcker bra för deras behov. Tack vare bredbandet har de också kunna välja en mobil växellösning. De är alltid tillgängliga och missar aldrig en affärsmöjlighet.

3D Arc har vuxit snabbt. Nu sitter åtta personer på kontoret i Tullinge. Företagets specialitet, att ta fram säljande 3D-presentationer från arkitekters ritningar, efterfrågas inte bara i Sverige. Marknaden finns över hela världen. De skickar och tar emot filer på flera hundra megabyte. Flera gånger om dagen. 

På 3D Arc är personalen helt beroende av att kommunikationen med yttervärlden fungerar. Redan vid starten valde man en så kallad kapacitetsförbindelse mellan kontoret och Botkyrka Stadsnät. Företaget utnyttjar lagringstjänster i molnet och videokonferens-utrustningen har lett till att flera kontrakt kammats hem.

Det globala läkemedelsföretaget Pharamedical kom till Sverige för fyra år sedan och valet föll på en tomt i Botkyrka. Man har koncentrerat infrastrukturen för hela företagets order- och lagerrutiner till Botkyrka.  Företaget har investerat stort i serverhallar och eftersom kapaciteten är så stor hyr man ut delar via ett dotterbolag.

Närmare 35 personer övervakar verksamheten i tre-skift. Tillgängligheten alla veckans dagar, alla dygnets timmar är affärskritisk. Både för den egna verksamheten och för dotterbolaget. Svartfibern från Botkyrka med absolut högsta nivå på service borgar för att företaget kan hålla vad man lovar.

Observera att exempelföretagen endast är fiktiva.

Fiber för stora och små