Sponsring från Botkyrka Stadsnät

Botkyrka Stadsnät grundades 2008 och är ett helägt bolag till Botkyrka kommun. Stadsnätets uppdrag är att bygga en ny digital infrastruktur till alla i kommunen, såväl till privatpersoner som till skolor och företag.

Våra riktlinjer för sponsring

För att bli sponsrad av Botkyrka Stadsnät ska du som extern aktör uppfylla våra riktlinjer för sponsring. Med vårt uppdrag som utgångspunkt har vi satt följande riktlinjer.

  • Hos Botkyrka Stadsnät har alla människor lika värde. Det är viktigt för oss att alla människor ska bli behandlade som individer på lika villkor oavsett kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder
  • Vara en extern aktör som är aktiv i Botkyrka kommun
  • Vi sponsrar externa aktörer som; idrottsföreningar, kulturföreningar, Ideella föreningar samt olika evenemang och aktiviteter
  • Det ska finnas ett tydligt behov av en fiberuppkoppling för den externa aktören
  • Tydlig nytta och effekt för Botkyrka Stadsnät genom sponsringen
Kontaktformulär sponsring