Vårt agerande under spridning av covid-19

Med anledning av den påverkan som coronaviruset (covid-19) har på hela samhället och nu då behovet av en stabil, säker uppkoppling är större än någonsin vill vi ge en kort uppdatering kring hur vi på Botkyrka Stadsnät arbetar och förbereder oss i den situation som råder.

För att trygga leveransen i vårt fibernät har vi höjt beredskapen på flera fronter och följer dagligen utvecklingen i samhället och myndighetens riktlinjer för att minska smittspridning.

Vi har en kontinuerlig dialog med våra samarbetspartners och de tjänsteleverantörer som agerar i vårt nät, för att säkerställa god leverans till våra anslutna kunder.

Som en del i vårt säkerhetsarbete använder vi oss av digitala mötestjänster istället för personliga möten och har strikta restriktioner kring kurser, affärsresor och eget agerande vid symtom på smitta. Vi uppmanar samtliga våra anställda att i så stor utsträckning som möjligt arbeta på distans från sina hem för att säkerställa en god hälsa bland våra medarbetare och trygga kundpåverkan.

Vår prioritering är att främst upprätthålla driften av vårt nät och säkerställa en trygg leverans fram till våra befintliga och nytillkommande kunder i nätet.

Var rädda om varandra!

Vi är här för att stanna