Fiber till nya lägenheter i Alby

Botkyrka Stadsnät kommer att leverera fiber till nya lägenheter på Tingstorget. Planerad byggnation är 2016-2019, framtagande av detaljplan pågår fortfarande.

Mer information om projektet hittar du här.