Kampanj för ökad digital delaktighet

En kampanj för ökad digital delaktighet i Botkyrka genomförs nu av kommunen tillsammans med bland andra Botkyrka Stadsnät. Kampanjen inleds med en enkät.

En nationell Digidel kampanj för digital delaktighet startades i början av 2011 i Sverige. Kampanjen löper fram till utgången av 2013. Målet för denna nationella kampanj är ökad ”digital delaktighet” hos minst 500 000 av de cirka 1,5 miljon svenskar som idag sällan använder datorer/internet.

Botkyrka kommun genomför nu, tillsammans med andra intresserade aktörer bland annat Studie-främjandet, Vuxenskolan, ABF, Sensus, Botkyrka Stadsnät, SeniorNet och andra äldre organisationer, en lokal Digidel kampanj.

Syfte med denna enkät är att ta reda på vilka målgrupperna är i Botkyrka och hur stort utbildningsbehovet är. Enkäten finns här. Frågor om enkäten besvaras av Ahmad Azizi tel 08 530 61436

Vi hoppas att du tar dig tid för att svara på några enkla frågor. Det är av stort värde för oss!