Fiber till fler företag i Hantverksbyn

Under hösten kommer vi fortsätta med utbyggnaden av fiber i Hantverksbyn.