Här bygger vi fiber just nu!

(uppdaterad 2015-05-18)

Under vecka 21 påbörjar vi byggnation i område Vårsta/ Bremora.

Under vecka 17 påbörjade vi byggnation i område Tullinge och Samfällighet Kusken.

Under vecka 14 påbörjade vi byggnation i område Uttran, Segersjö, Vretarna och Nackdala. Här börjar vi närma oss slutet av byggnationen, vi arbetar just nu med efteranslutningar av de hushåll som inkommit under våren. Återställning av gator kommer att genomföras efter det att vi är klara med samtliga anslutningar.

Näst på tur i vår leverans är område Storvreten, Bronsgjutaren och Bronsugnen.

Under tiden som grävningen pågår kan det uppstå vissa hinder i trafiken, hoppas ni kan ha överseende med detta.